Реџепи: Тендерот за јавно приватно партнерство за целата територија ќе го забрза процесот на гасификација