ИНТЕРКОНЕКТОР Косово – РСМ

ИНТЕРКОНЕКТОР Косово – РСМ (физибилити студија)
Должина 21.6км