Органи на управување

Извршен директор

Бајрам Реџепи – Извршен директор на НОМАГАС АД Скопје

Извршниот директор, односно Извршниот член на Одборот на директори го застапува НОМАГАС АД Скопје во внатрешниот и надворешниот промет, го води работењето на друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности од името на друштвото.

Биографија

Бајрам Реџепи, ИТ инженер

Работна позиција

2020

Извршен директор –  Акционерско друштво во државна сопственост – НОМАГАС АД Скопје

Образование

Пост дипломски студии

Универзитет на Југоисточна Европа – Јавна Администрација

Додипломски студии

Природно-математички факултет –Скопје

Институт за информациски технологии

Средно образование

Гимназија , Тетово

Работно искуствo

2002-2004

Министерство за транспорт и врски – Сектор за електронски комуникации и информациски технологии

2004 – 2006

Министерство за транспорт и врски – Шеф на кабинет на министер

2006 – 2007

Министерство за транспорт и врски – Сектор за информациски технологии

2008 – 2011

Извршен директор , Неон Системи – Тетово

2011 – 2016

Регионален и извршен менаџер за Албанија и Косово, АПАВЕ Албанија & Косово

2013 – 2017

Советник и координатор во Општина Тетово

2018 – 2020

Извршен директор на НЕР АД Скопје – Национални Енергетски Ресурси

2018 – 2020

Член на работна група за дистрибуција на гас во Република Северна Македонија, формирана од страна на македонската влада

2020 – 2020

Пратеник во македонското собрание

2020 – 2020

Член на комитет за економски прашања

2020 –

Извршен директор на Национални Енергетски Ресурси, Акционерско друштво во државна сопственост

Јазици

Албански Англиски Македонски Српски Хрватски

Обврски и учество во проекти

2004 – Член на работна група

Стратегија за информациско општество – Македонија

2004 – Член на комисија

Закон за електронски комуникации

2005: Член на работна група

“Law on broadcasting” – Macedonia

2008 – Платформа за онлајн букинг и резервации

2009-2011, Wimax network во полошки регион

2012 – PT. MT, RT, VT, inspection in project of revitalization Blok A , KEK – Kosovo,

2013-2017 – PT. MT, RT, VT, inspection Albania Komani, Moglica, Porto Romano, TAP – Trans Adriatic Pipeline.

2014 – PT. MT, RT, VT, inspection – Qapco , Qatar Petroleum , Mesaieed , Qatar

Академски и експертски учества и посети на конгреси, семинари, конференции , летни школи, настани–домашни и интернационални

1 .Workshop: Electronic communication development- VoIp, Geneva- Switzerland September 2003.

2. International conference for electronic communication and broadcasting – I.T.U. Geneva – Switzerland – April 2004

3. Workshop “e – learning “ – Prague Czech Republic – May 2004

4. Economic forum “ Crans Montana “ Tirana , Albania , May 2006

5. Field study visit “Strengthening biodiversity conservation through capacity building” UNEP, Adamello National Park, Trento, Italy , Aprill 2017

6. Field study visit “Strengthening biodiversity conservation through capacity building” UNEP, Majella National Park, Abruzzo Italy, September 2017

7. TYNDP gas distribution operators for Eastern Europe and Balkans ,ENTsog , Brussels Belgium, April 2018.

8. Expert meeting , presenting the interim results from the Balkan Gas Hub Feasibility Study , Brussels Belgium, June 2018.

9. Power – Gen . December 2018 , Orlando , Florida

Одбор на директори

Ристо Талевски, Претседател на Одбор на Директори
Бајрам Реџепи, Извршен член – Извршен директор
Рафис Аљити, Неизвршен член
Бетиане Китев, Неизвршен независен член,
Дарко Башоски, Неизвршен член.

Собрание на акционери

Правата и обврските на Собранието ги врши Владата на Република Северна Македонија како единствен акционер. Собранието на акционери одлучува за прашања определени со закон и со Статутот на НЕР АД Скопје.