“За чисто како дома исто”

ЕКО АКТИВИЗАМ
“За чисто како дома исто”
НЕР АД Скопје, како општествено одговорна компанија, активно се вклучи во кампањата предводена од Делегација на Европска Унија во Република Северна Македонија. Вработените во НЕР, предводени од извршниот директор Бајрам Реџепи, активно учествуваа во чистење на кејот на реката Вардар.