Реализација на градба

Реализацијата на градба на магистралниот гасовод се одвива според очекуваните планови. Гасификацијата е еден од најзначајните проекти во нашата земја. Изграден магистрален гасовод 96 километри, 178 километри магистрален гасовод во изградба.