Средба на Крешник Бектеши и Бајрам Реџепи со министерот за енергетика на Турција Фатих Донмез

Средба на министерот за економија на РСМ, Крешник Бектеши и директорот на НЕР АД Скопје, Бајрам Реџепи со министерот за енергетика на Турција, Фатих Донмез.

На средбата се разговараше за можните правци на развојот на полето на енергетика, земајќи ги предвид движењата на енергетските политики во светски и европски рамки и особено во рамките на Енергетската заедница.