Работна средба со делегација од ДЕСФА, Република Грција