Видеоконференциски состанок – Интерконекција со Грција