Изградбата на гасоводната мрежа се одвива со одредени застои поради корона кризата