Потпишан договорот за соработка со Асмина Елени Копелозу