Приклучувањето на гас ќе биде десет пати поевтино од сегашното