Работна средба со Владимир Малинов – Извршен директор на Булгартрансгаз