Состанок со Energy Community, WBIF, EIB, Консултантска куќа – Connecta, Секретаријат за европски прашања и Министерство за економија