Советодавен совет на јужен гасен коридор – Баку, Азербејџан