Енергетски форум МЕФ – 21

Во рамките на енергетскиот форум МЕФ-21, на панелот “Улогата на природниот гас во енергетската транзиција”, заедно со колегите од регионот и експерти од областа, се согласивме дека употребата на природен гас е единствената алтернатива во транзицијата кон Зелената Европска Агенда (EU Green Deal).