B2B Бизнис форум конференција – Алмати, Казахстан

 Денес во Алмати, Казахстан, присуствуваше Бајрам Реџепи, извршен директор на НЕР АД Скопје на Б2б Бизнис форум конференција. На овој форум беа презентирани можностите за соработка меѓу двете земји, инвестициите и важноста на диверзификација на нашите енергетски извори. Казахстан има извонредни капацитети на резервите на гас.