Гостување во Економски магазин на Алсат М Телевизија – Бајрам Реџепи, извршен директор на НЕР АД Скопје

Директорот за национални енергетски ресурси, Бајрам Реџепи, поканет во „Економски Магазин“ на Алсат, рече дека нашата земја ќе може да се снабдува со гас не само од Бугарија, туку и од Грција и Турција.

„Во моментов имаме само една линија за интерконекција меѓу нашите два преносни системи која се поврзува блиску до границата кај Деве Баир, а тоа досега значи дека целиот капацитет што бил од бугарската линија до нашиот пренос е резервиран од Газ Пром. Тоа значи дека е поразбирливо од бугарска страна, компресорските станици досега генерирале притисок од околу 36-37 бари, со тоа се произведува вкупен капацитет на годишно ниво од околу 800 милиони кубни метри и на дневно ниво, околу 2,2 милиони кубни метри гас доаѓаат во нашата земја, а сите знаат дека овој капацитет е резервиран од операторот од рускиот снабдувач Газ Пром со долгорочен договор до 2030 година и тоа ги оневозможи другите оператори, другите добавувачи, да имаат пристап до оваа преносна мрежа. Што се смени сега, што се менува со овој договор. Прво е дека ќе има зголемување на капацитетот за компресија на бугарска страна, значи од 36 бари ќе се зголеми на 46 бари, приближно ќе има дневен капацитет од близу 500.000 кубни метри повеќе што ќе се пренесат во нашата земја, кои се надвор од договорот што Газ Пром го имаше со бугарски Транс Газ. Но, важно е што и кај нас се менуваат многу параметри, особено оние на мерењето, моментално беше многу едноставно затоа што сиот овој капацитет што доаѓаше од бугарска страна беше руски гас и имаше иста калориска вредност. Сега кога се пуштени други капацитети и другите оператори ќе имаат можност да го користат овој капацитет, нема да има само руски гас, ќе има гас, да речеме, од Грција или Турција, а овие немаат исти енергетски вредности“, изјави Бајрам Реџепи, директор за национални енергетски ресурси.