Njoftime të tjera

Aktualisht nuk ka dokumente për t'u shfaqur.

Njoftime të tjera

24.11.2023

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ГРЦИЈА: ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ГАСОВОДИ

ЈАВЕН ОГЛАС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИК ЗА УСОГЛАСЕНОТ