Harta e gazifikimit

LLOT 1-61 km Kleçovcë-BS5 i ndërtuar
LLOT 1-36 km BS5 – Negotinë me SKRM Shtip dhe SKRM Negotinë
LLOT 2-92 km Negotinë (Kavadar) – Manastir
LLOT 5-78 km Shkup – Tetovë – Gostivar
LLOT 5-34 km Gostivar – Kërçovë, Leje ndërtimi
Interkoneksioni me Greqinë (DESFA)
LLOT 3 dhe 4 Projekt themelor
Gazsjellësi ekzistues

ARRITJE

INDIKATOR TË PUNËS SONË

96 km

GAZSJELLËSI MAGJISTRAL

178 km

GAZSJELLËSI MAGJISTRAL NË NDËRTIM

90333

FREKUENTIMI NË FAQE

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përçimi i gazit natyror në pronësi shtetërore

NOMAGAS SHA SHKUP

LINQE TË DOBISHME