Struktura

Drejtor ekzekutiv

Ndihmës Drejtor
Nëpunës për harmonizim
Shërbimi i auditimit të brendshëm
Zyra e drejtorit Ekzekutiv

Sektori për çështje juridike dhe shpronësim:

Departamenti për çështjet juridike

Departamenti i shpronësimit

Departamenti i burimeve njerëzore

Departamenti për punë të përgjithshme

 

Sektori për financa dhe tregti:

Departamenti i tregtisë së jashtme

Departamenti për monitorimin e realizimit të Kontratave

Departamenti i prokurimit publik

Departamenti i financave

Departamenti i kontabilitetit

 

Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar, zhvillim dhe investime:

Departamenti për bashkëpunim ndërkombëtar;

Departamenti i planifikimit dhe zhvillimit

Departamenti i zhvillimit të projekteve të IFN

Sektori për mbrojtjen e mjedisit dhe siguri gjatë punës:

Departamenti mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis

Departamenti i ndikimit të gazsjellësit mbi çështjet socio-ekonomike

Departamenti i shëndetit dhe sigurisë gjatë punës

 

Sektori për ndërtimin e sistemit të gazsjellësit:

Departamenti i mbikëqyrjes së ndërtimit

Departamenti për E-Leje për ndërtim, E-Urbanizëm dhe pëlqim

Departamenti i punëve gjeodezike

 

Sektori i qendrës dispeçer:

Departamenti i dispeçimit fizik dhe regjimi i transmetimit

Departamenti i shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së telemetrisë dhe transmetimit të të dhënave

Departamenti i metrologjisë dhe instrumenteve matëse

Departamenti i menaxhimit dhe objekteve

Sektori i inxhinierisë së rrjeteve dhe çështjeve teknike:

Departamenti i projektimit

Departamenti i planifikimit të rrjetit dhe lidhjeve të reja

Departamenti i çështjeve teknike

 

Sektori i shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes:

Departamenti për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e mbrojtjes katodike dhe të energjisë elektrike

Departamenti për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të stacioneve

Departamenti për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të rrjeteve të gazsjellësit

 

Sektori i pranimit të gazit - Zhidillovë:

Departamenti i matjes dhe logjistikës së transportit

Departamenti për mirëmbajtjen e pajisjeve elektromekanike

Drejtor ekzekutiv

Bajram Rexhepi – Drejtori Ekzekutiv

bajram.rexhepi@nomagas.com.mk

mob. +38971319667

Ndihmës Drejtor

Aleksandar Arsiq – Ndihmës drejtor

aleksandar.arsic@nomagas.com.mk

mob. +38970302070

Nëpunës për harmonizim

Дарко Бундалески

darko.bundaleski@nomagas.com.mk

моб. +38978379638

Shërbimi i auditimit të brendshëm

Kosta Aleksovski – Shërbimi i auditimit të brendshëm

kosta.aleksovski@nomagas.com.mk

Zyra e drejtorit Ekzekutiv

Lisa Bauta Shaqiri
lisa.b.shaqiri@nomagas.com.mk
mob. +38975312307

 

Krume Xhikoski
krume.djikoski@nomagas.com.mk
mob. +38975721493

 

Xhemali Mehazi
xhemali.mehazi@nomagas.com.mk

mob. +38975211932

 

Mihaela Nikushevski
mihaela.nikushevski@nomagas.com.mk
mob. +38975269762

 

Emilia Sterjovska
emilija.sterjovska@nomagas.com.mk
mob. +38978254738

 

Магдалина Тодоровска
magdalina.todorovska@nomagas.com.mk

Sektori i çështjeve juridike dhe shpronësimit

Valentina Tasevska
valentina.tasevska@nomagas.com.mk
mob. +38978231803

 

Muharem Emshija
muharem.emshija@nomagas.com.mk
mob. +38975264288

 

Departamenti për çështjet juridike

Biljana Janeva
biljana.janeva@nomagas.com.mk

Departamenti i shpronësimit


Ljupka Jankulloska
ljupka.jankuloska@nomagas.com.mk
mob. +38975333916

 

Departamenti i burimeve njerëzore


Milla Tasevska Jovanovska
mila.tasevska@nomagas.com.mk

 

Vladimir Koçkovski
vladimir.kockovski@nomagas.com.mk

 

Mirjeta Limani
mirjeta.limani@nomagas.com.mk

 

Departamenti për punë të përgjithshme


Viktor Ruzojçiq
viktor.ruzojcic@nomagas.com.mk

 

Ivana Stefanovska
ivana.stefanovska@nomagas.com.mk
mob. +38975269753

 

Simona Stojanovska
simona.stojanovska@nomagas.com.mk

 

Loza Andova


Goce Loparski
goce.loparski@nomagas.com.mk

 

Iljço Dimitrovski
iljco.dimitrovski@nomagas.com.mk

 

Vaska Vasilenko


Dafina Petrushevska


Ledi Garvanlieva

Sektori i financës dhe tregtisë

Zhaneta Abdulla
zaneta.abdula@nomagas.com.mk
mob. +38970355585

 

Elena Hristomanova Tuxharova
elena.h.tudjarova@nomagas.com.mk
mob. +38975333924

 

Departamenti i kontabilitetit

 

Elmedina Ramadani
elmedina.ramadani@nomagas.com.mk

 

Valentina Doneva
valentina.doneva@nomagas.com.mk
mob. +38975269758

 

Departamenti i financave

Sonja Çadikovska
sonja.cadikovska@nomagas.com.mk
mob. +38970266294

 

Departamenti i prokurimit publik

 

Snezhana Çolak
snezana.colak@nomagas.com.mk
mob. +38970341421

 

Juliana Avramovska
julijana.avramovska@nomagas.com.mk

 

Departamenti për monitorimin e realizimit të Kontratave

 

Naim Ajdini
naim.ajdini@nomagas.com.mk
mob. +38975269746

 

Departamenti i tregtisë së jashtme

 

Srgjan Ivanovski
srgjan.ivanovski@nomagas.com.mk

Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar, zhvillim dhe investime

Violeta Angjeleska Spasova
violeta.a.spasova@nomagas.com.mk
mob. +38975383909

 

Natasha Spasenoska Bozhinoska
natasha.s.bozhinoska@nomagas.com.mk
mob. +38975333139

 

Departamenti për bashkëpunim ndërkombëtar

 

Departamenti i planifikimit dhe zhvillimit


Departamenti i zhvillimit të projekteve të IFN

Sektori për mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë në punë

Departamenti mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis


Departamenti i ndikimit të gazsjellësit mbi çështjet socio-ekonomike

 

Departamenti i shëndetit dhe sigurisë gjatë punës


Иво Шурбановски
ivo.shurbanovski@nomagas.com.mk
mob. +38975269754

Sektori për ndërtimin e sistemit të gazsjellësit

Olivera Kostançeva
olivera.kostanceva@nomagas.com.mk

 

Departamenti për monitorimin e ndërtimit


Sasho Jovçevski
saso.jovcevski@nomagas.com.mk

Departamenti i E-lejeve për ndërtim, E-urbanizëm dhe pëlqime


Departamenti i punëve gjeodezike


Sashko Petreski
sasko.petreski@nomagas.com.mk

Sektori i qendrës dispeçer

Vladimir Gjurovski
vladimir.gjurovski@nomagas.com.mk
mob. +38970383329

 

Departamenti i dispeçimit fizik dhe regjimi i transmetimit

Ljupka Damçeska-Maksimovska
ljupka.damceska@nomagas.com.mk

 

Tashko Tashkovski
tashko.tashkovski@nomagas.com.mk

 

Daniel Donçevski
daniel.doncevski@nomagas.com.mk

 

Dan Giaço
dan.ghiacio@nomagas.com

 

Samir Poturoviq
samir.poturovik@nomagas.com.mk

 

Zlatko Trpkovski
zlatko.trpkovski@nomagas.com.mk

 

Departamenti i shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së telemetrisë dhe transmetimit të të dhënave

 

Robertino Trajkovski
robertino.trajkovski@nomagas.com.mk

 

Departamenti i metrologjisë dhe instrumenteve matëse

Imer Kameri
imer.kameri@nomagas.com.mk

Toni Eftimov
toni.eftimov@nomagas.com.mk
mob. +38971397587

 

Departamenti i menaxhimit dhe objekteve

Sektori i inxhinierisë së rrjeteve dhe çështjeve teknike

Maja Celeska
maja.celeska@nomagas.com.mk
mob. +38971272589

 

Departamenti i projektimit


Departamenti i planifikimit të rrjetit dhe lidhjeve të reja


Departamenti i çështjeve teknike


Vesna Velevska
vesna.velevska@nomagas.com.mk

 

Darko Mitev
darko.mitev@nomagas.com.mk

Sektori i shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së rrjeteve të gazsjellësit

Ivan Trajkovski

ivan.trajkovski@nomagas.com.mk
mob. +38970351070

Departamenti për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të rrjeteve të gazsjellësit


Goranço Gjoreski


Sashko Mustaçki


Zvonko Spasovski


Pavle Koçkovski


Dragan Naumovski


Bojan Kocevski


Dejan Stanojkoviq


Departamenti për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të stacioneve


Aleksandar Apostoloski


Igor Kostovski


Zoran Pendarovski


Goran Mitovski


Zufer Bajrami

Departamenti për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e mbrojtjes katodike dhe të energjisë elektrike


Bojan Kostiq


Marjan Stankovski

Sektori i pranimit të gazit – Zhidillovë

Veselka Angelovska
veselka.angelovska@nomagas.com.mk

 

Departamenti i matjes dhe logjistikës së transportit


Borislav Apostolovski


Milorad Mlladenovski


Igor Kostadinovski


Darko Shkrbiq

 

Departamenti për mirëmbajtjen e pajisjeve elektromekanike


Sllobodan Gogovski


Darko Vuçkovski


Marjan Mitovski


Velin Spasovski


Dragan Nikolovski