КОНТАКТ

Adresa: Bul. Sveti Kliment Ohridski nr.54

Shteti: Maqedonia e Veriut
P.Fax: 583

Numri i telefonit: + 389 2 3118 555; + 389 2 6090 137

E-mail: contact@nomagas.com.mk