AKSI 7

Aksi Kërçovë - Ohër (faza e projektimit)
Gjatësia 48.5 km