Aksi „Shkup-Tetovë-Gostivar“

Согласно Законот за задолжување на Република Северна Македонија кај Дојче банка и Ерсте банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот „Гасификација на Република Северна Македонија – фаза 1 – Делница Штип – Неготино – Битола и Делница Скопје – Тетово – Гостивар“ се обезбедени финансиски средства за изградба на Делница „Скопје-Тетово-Гостивар“.

Ndërtimi filloi në dhjetor 2016 dhe është planifikuar të përfundojë në 2023.

Statusi i realizimit:

Реализација по должина (главна линија) – 75,5 км = 91%

Реализација по должина (крак кон Тетово) – 10км од договорени 10км = 100% (заклучно со март 2021 година).

Parametrat teknikë:

· Seksioni i linjës në gjatësi prej 77km me diametër gypi DN 500 (20”) dhe degëzimi për Tetovë në gjatësi prej 10 km me diametër gypi DN 150 (6”);

·Bllok Stacione: BS (DN500) kom 4, BS (DN200) dhe BS (DN150);

·Stacioni i lëshimit të kruajtësit për pastrim DN 500;

·SKRM “Tetovë”, me kapacitet Q=22 000 m3/h;

·SKRM “Gostivar”, me kapacitet Q=16 000 m3/h;

Përshkrimi i trasesë:

Traseja e Aksit „Shkup-Tetovë-Gostivar“ fillon në gazsjellësin ekzistues magjistral Deve Bair-Shkup, nga lokacioni ku është bërë ndarja e degës së gazsjellësit për furnizimin e industrisë së degës së gazsjellësit Shkup-Jug. Pas lidhjes me gazsjellësin ekzistues magjistral, traseja fillon të anashkalojë Shkupin nga ana jugore e tij, duke kaluar nëpër Kisella Voda-Sopishte, gradualisht lëviz nga ultësira në një terren malor në perëndim të majës së Vodnos. Më pas rruga fillon të zbresë në drejtim të lumit Treska, duke kaluar nëpër Glumovë, nën fshatin Semenisht, fshatin Çajlane, përballë fshatit Bukoviq, përmes lumenjve Reka dhe Paniçarska, duke vazhduar në jugperëndim drejt fshatit Merovë, përmes lokaliteti Balvan dhe në perëndim nën fshatin Leshnica e Epërme deri te lokaliteti Dobrev Jaz ku ndodhet lidhja me Tetovën. Nga Tetova, traseja zbret në drejtim të Miletinës duke prerë lumin Sveta, vazhdon në perëndim ndërmjet Miletinës dhe Bllacës, në lindje të fshatit Trenovë, ku vendoset Bllok stacioni 18, pastaj traseja kalon lumin Vardar dhe luginën e Pollogut. Në vazhdim, traseja bën një gjysmërreth në lindje duke anashkaluar fshatrat Balin Dol dhe Turçani i Vogël dhe përfundon në Kolçak.

Traseja e aksit Shkup – Tetovë – Gostivar përfshin rajonin e Shkupit, Pollogut dhe Gostivarit.